Palvelut

Arkkitehdin piirustukset – talon rakennusurakan ensimmäiset vaiheet ovat suunnittelu ja arkkitehdin piirustus.

Suunnitelma osuus urakan kokonaishinnasta on noin 5%, mutta sillä on ratkaiseva merkitys urakkaan liittyvien muiden kulujen osalta. Laadimme asiakkaan esittämien toiveiden ja vaatimusten pohjalta räätälöidyn suunnitelman tai tarjoamme käytettäväksi CLT-talon omia talomalleja, lopullisen päätöksen suunnitelman valinnasta tekee asiakas. Meistä on tärkeää, että yhteistyö sujuu joustavasti ja tehokkaasti. Suunnitelman teettäminen CLT-talolla on järkevä ratkaisu, silloin hoidetaan koko hanke suunnittelusta valmiiseen taloon yhden tiimin turvin. Hankimme suunnittelun lisäksi urakkaan vaadittavat viralliset asiakirjat (mm. rakennuslupa, käyttölupa) sekä työ- ja tuotepiirustukset varsinaista rakentamista varten.

 

Runkorakenne – jos asiakas on päättänyt rakentaa talonsa omin käsin ja osallistua alusta asti rakennusurakkaan, tarkoituksena myös optimoida tai hajauttaa kuluja, tarjoamme vaihtoehtoisesti säänkestävän runkorakenteen tilaamisen mahdollisuutta. CLT-talon talon runkorakennepaketti sisältää:

  • a) talon puurungon (CLT-elementit, palkit)
  • b) lämpöeristeet ja apumateriaalit
  • c) rakennustyön

Lopputuloksen laadun varmistamisen kannalta on tärkeä, että rakentajat olisivat ammattilaisia. Runkorakenteeseen eivät kuulu perustukset, sisäviimeistelytyöt, sähkötyöt, vesi- ja viemäriputkistot.

 

Kokonaisvaltainen avaimet käteen -ratkaisu – kun asiakas tilaa kokonaisvaltaisen avaimet käteen –ratkaisun, hän voi keskittyy muihin tehtäviin ja jättää uuden kodin hankkimiseen liittyvät toimet rakennusyrityksen ammattilaisten hoidettaviksi.

Avaimet käteen –paketti sisältää kaikki talon valmistumiseen liittyvät vaiheet:

  • a) Suunnittelu
  • b) Perustusten rakentaminen
  • c) Timpurintyöt
  • d) Sisäviimeistelytyöt
  • e) Viimeistely
  • f) Muut mahdolliset talon valmistumiseen tarvittavat työt

 

Rakennusurakkaan liittyvät työt – Pelkkä laadukkaiden materiaalien hankkiminen ei vielä riitä, laadukkaan lopputulokseen vaaditaan myös alan ammattilaisia, kokeneita rakennusmiehiä. Rakennusurakka toteutetaan tarvittaessa kokonaisvastuu-urakkana, johon kuuluvat kaikki urakassa vaadittavat tehtävät.

MEIDÄN SUOSITUIMMAT TALOMALLIT