CLT

CLT-paneeli polüuretaan-liimühendus

CLT-paneeli koostamisel kasutatakse puitlamellide ühendamisel sideainena polüuretaanliime. Järgnevalt 3 kõige olulisemat põhjust, miks neid kasutatakse: ● madal ühikkulu pindala kohta ● kiire pressimise ja kuivamise aeg ● head tugevusomadused, mis…

Loe lähemalt

Heliisolatsioon

Piisava ja vastuvõetava heliisolatsiooni annab hoolikas projekteerimine ja ehitus – vuukide puhul kasutatakse nõuetekohaseid piisava elastsusega hermeetikuid ja pahtleid. Katsed on tõestanud, et CLT-majad pakuvad rahuldavat heliisolatsiooni, kui on eelnevalt…

Loe lähemalt

Küte

Kõige muu saja ja tuhande vajaliku asja seas on esmatähtsad soojad ja puhta õhuga eluruumid. Ei ole just hubane, kui õues on külm ja kõle ning kodus on ka külm.…

Loe lähemalt

Loodussõbralikkus

Puitmaterjali kasutamine vähendab CO2 emissiooni. Puu kasvamise ajal omastatakse ja salvestatakse süsinikdioksiidi ümbritsevast atmosfäärist st. puit kui materjal, tekib päikeseenergia ja fotosünteesi koosmõjul. 1 m3 puidu maht sisaldab 1 tonn…

Loe lähemalt

Õhutihedus

CLT-majade ehituses saavutatakse hea õhutihedus siledate kontaktpindade ja korralike kruviühenduste abil. Täiendava tihendina kasutatakse sõlmedes õhukindlaid teipe, mis kompenseerivad puidule omase paisumis-kahanemisega tekkivad praod ja õhuavad.   Soe õhk püsib…

Loe lähemalt

Olemus

Esialgne CLT tootmise areng sai alguse Lausanne’st Šveitsist 90-ndate aastate alguses. Mitmed ettevõtted alustatasid tootmist endi loodud patentide põhjal. 1996 aastal muutus Austrias kohustuslikuks teadusuuringute läbiviimine kaasaegse CLT arendamises. Mõned…

Loe lähemalt

Omadused

CLT on väga paindlik ja on hästi kombineeritav teiste ehitusmaterjalidega. Seoses suure koormuse taluvusega kahes tasapinnalise suunas, on puidu kasutamisvõimalused tänu CLT-le ehituses ja arhitektuuris veelgi avardunud. Kasutatakse üha enam…

Loe lähemalt

Soojapidavus

Eelnevalt graafikult ilmneb, et kui on soov saavutada CLT-plaadi soojusjuhtivus U väärtus normi piiresse 0,2...0,25 [W/m2K], on vajalik lisasoojustus. Vastavalt välispiirete energiatõhususe miinimumnõuetele peab projekteeritavate ja ehitatavate hoonete seinte soojusjuhtivus…

Loe lähemalt

Tehnoloogia

CLT-plaadi tootmine e. tööstuslik etapp a) Saematerjali järkamine –visuaalne sorteerimine b) Sõrmtapi freesimine, liimimine ja kokkupressimine c) Ooteaeg d) Lamellide hööveldamine e) CLT liimimine-pressimine f) Ooteaeg g) Järeltöötlus-pakkimine   CLT…

Loe lähemalt

Tulepüsivus

Illustratsioon näitab tüüpilist temperatuuri ja aja gradienti täispuidu ristlõikes tulekahju olukorras.   Üks peamisi eeliseid CLT-paneelil on tulekindlus. CLT omab oluliselt paremaid näitajaid tulepüsivuses kui teras kõrgetel temperatuuridel. Lihtne on…

Loe lähemalt

Ventilatsioon

Ventilatsiooniks nimetatakse õhuvahetust siseruumides. Õhuvahetust kasutatakse selleks, et ruumis oleks puhas ja värske õhk ehk eesmärgil hoida ruumiõhu saasteained tervisele ohutul tasemel. Täiuslikult lahendatud süsteemil on sissepuhketemperatuur  aastaringselt 20-22ºC vahel, õhk puhastatud liigsest…

Loe lähemalt

MEIE POPULAARSEIMAD MAJAD